פניה למוקד מוקד נגישות

פיתוח כלכלי

המועצה תפעל לחיזוק החוסן הכלכלי של המועצה, הישובים והתושבים. תגדיל את הכנסותיה, תסייע בחיזוק כלכלת הישובים והקהילות ותקדם אפשרויות פיתוח יזמות ברמה המקומית, הלאומית והבינלאומית ותעסוקה לטובת התושבים בתוך תחומי המועצה.

יעדים למימוש

 1. אזור סחר חופשי: קידום העבודה על  אזור סחר חופשי. כולל בדיקת התכנות של הקמת גשר עבדאללה מחדש.
 2. גיוון בתעסוקה: המועצה תהווה גורם מניע בקידום תחומי לוגיסטיקה, תעשייה זעירה, חממות פיתוח, תיירות ומתחמי עבודה משותפים במועצה ובמסגרת התב"עות היישוביות.
 3. מרכז אזרחי: הקמת מרכז אזרחי במרכז המועצה שיכלול תחומי שירות, פנאי, מסחר ותעסוקה.
 4. שדה סולארי: הקמת שדה סולארי של 2,000 דונם בצפון המועצה.
 5. אזור תעסוקה בינלאומי: איתור מיקום לאזור תעסוקה באזור גשר עבדאללה שיוקם תוך התייחסות גם למאפייני האוכלוסייה הפלסטינאית ויצירת תכנית להקמת אזור תעשייה. בדיקת חלופה להקמת חוות שרתים תוך דגש על החיבור לסולארי.
 6. בריכת תמלחות: הקמת בריכת תמלחות מתעשיית המזון
 7. גיוס משאבים ותרומות: מינוי אחראי לגיוס משאבים ותרומות, איתור ומענה לקולות קוראים ודיווח.
 8. שיפור הגביה: המועצה תמצה את ההכנסות המגיעות לה מהכנסות ארנונה וגביית חובות באמצעות הנגשת מידע, תמיכה טכנית, ואמצעי אכיפה.
 • אחוזי גביה: העלאת אחוזי גביה של ארנונה מעל ל – 90%.
 • הוראת קבע: העלאת אחוזי הגביה באמצעות הוראת קבע ל 70% מהמשלמים.
 • אכיפה: בניית מנגנון אכיפה וגביית חובות עבר.

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft