פניה למוקד מוקד נגישות

ים המלח כאזור לטיפול ממוקד

המועצה תקדם תכנית להצלת ים המלח בשיתוף עם מ.א תמר ובקעת הירדן. תוביל קמפיין להסברת הסכנה בירידת מפלס הים, ההשפעה שלו על המועצה והמדינה בתחומים השונים ותטמיע את הנושא בעשייתה השוטפת. המועצה תקדם החלטות ממשלה להכרה בים המלח כאזור בעל משמעות אסטרטגית, בעל מאפיינים ייחודיים המציבים אותו כיעד וכהשראה למחקר, אומנות, למידה ופיתוח טכנולוגי, פיזי, כלכלי וחברתי ברמה בינלאומית.

יעדים למימוש

  1. שיתוף פעולה עם מועצות שכנות: קידום החלטה משותפת למועצות האזוריות בקעת הירדן, תמר ומגילות, לדרישה למהלכי חירום לאומיים.
  2. הקמת מינהלת משותפת: קידום החלטה להקמת מינהלת משותפת למשרדי הממשלה הרלוונטיים ולמועצות האזוריות לקידום התכנית.
  3. בחינת האפשרות לשיתוף פעולה עם ממלכת ירדן לצורך קידום פעולות משותפות.
  4. יציאה לקמפיין: בחינת יציאה לקמפיין משותף למועצות, לקידום תכנית להצלת ים המלח. החלטה על עיתוי היציאה לקמפיין.
  5. בנית מודל כלכלי להצדקת ההוצאה הנדרשת בהצלת הים:  כדי להתמודד עם הטענה על העלות הגבוהה הכרוכה בהצלת ים המלח – גיבוש מודל כלכלי המראה את הרווחים הכלכליים והתועלות הצפויות בעקבות ההשקעה בעצירת ירידת מפלס הים (כמו הגדלת הכנסה מתיירות, זיכיון של המדינה והחזרת הרווח לים). כמו"כ גיוס חלק מההשקעה ע"י גיוס תרומות מסיבי.

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft