פניה למוקד מוקד נגישות

רישום לגני הילדים לשנת תשפ״ג

לחוברת הרישום לחץ כאן

אנו בפתח המועד לרישום לגני ילדים ולבתי הספר לשנת הלימודים תשפ"ג.

מועדי הרישום –

החל מיום ראשון, ג' אדר ב' התשפ"ב, 6.3.2022

ועד יום חמישי, כח' אדר ב' התשפ"ב, 31.3.2022

 

הרישום יאפשר לנו להתמודד עם סוגיות חשובות כמו תקני כיתות, בינוי ופתיחת גני ילדים באופן תקין, הסעות ושיפוצים.

 

חובת הרישום לגן הילדים חלה על ילדים בגיל 3 ומעלה בגיל הרישום.

ילדים ממשיכים הלומדים בגנים בשנת תשפ"ב חייבים ברישום לשנת הלימודים תשפ"ג.

 

כל הילדים חייבים ברישום, וכן ברישום מחדש בכל שנת לימודים:

  1. גילאי 3-4 (שילמדו בגן בישוב שלהם)
  2. גילאי 5 העולים לחט"צ

 

הרישום היישובי

גיל 5  גיל 4  גיל 3   ישוב
חט"צ מגילות גן זוגן – אבנת גן זוגן – אבנת אבנת
חט"צ מגילות גן אלמוגן – אלמוג גן אלמוגן – אלמוג אלמוג
חט"צ מגילות גן חוואר – בית הערבה גן חוואר – בית הערבה בית הערבה
חט"צ מגילות גן פיקוס – ורד יריחו גן פיקוס – ורד יריחו ורד יריחו
חט"צ מגילות גן תמר – קדם ערבה גן תמר – קדם ערבה קדם ערבה
חט"צ מגילות גן כרוון – קליה גן כרוון – קליה קליה
גן פטל – מצפה שלם גן פטל – מצפה שלם גן פטל – מצפה שלם מצפה שלם

 

 

גילאי הרישום :

בהתאם לחוק לימוד חובה (תיקון מס' 32), תשע"ג-2013 , כל

הילדים שנולדו בשנתון לועזי מסוים נכללים באותה שכבת גיל

לצורך חוק לימוד חובה.

ילדים מגיל 3 ואילך לשנת תשפ"ג, בהתאם לתאריכי הלידה הבאים:

  

עד

נולד בין התאריכים

גילאים

גן

ג׳ בטבת תש״פ-31 בדצמבר 2019

כ״ד בטבת תשע"ט-1 בינואר 2019

גיל 3

טרום טרום חובה

כ״ג בטבת תשע"ט-31 בדצמבר 2018

י״ז בטבת תשע"ח-1 בינואר 2018

גיל 4

טרום חובה

י״ג בטבת תשע"ח-31 בדצמבר 2017

ג' בטבת התשע"ז-1 בינואר 2017

גיל 5

חובה

 

לתשומת לבכם

תושבים הגרים במגילות אשר כתובתם במשרד הפנים אינה ביישובי המועצה, עליהם להעביר את הכתובת ורק לאחר מכן יוכלו להרשם.

 

תודה

מחלקת החינוך

 

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft