פניה למוקד מוקד נגישות

ועדת השגה

ועדת השגה: הוועדה, המחליפה את ועדת הערר, דנה בהשגה של ההורים על ההחלטה של ועדת זכאות ואפיון. בדף מפורטים המקרים שבהם היא מתקיימת, סמכויותיה, הרכבה, לוח הזמנים, הגורמים המפנים והליך ההפניה, המסמכים הדרושים, הזמנת ההורים והתלמיד, מהלך הדיון והחלטת הוועדה.

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft