פניה למוקד מוקד נגישות

ועדת זכאות ואיפיון

ועדת זכאות ואפיון: הוועדה, המחליפה את ועדת ההשמה, קובעת את זכאותו של תלמיד עם מוגבלות לשירותי חינוך מיוחדים, רמת התפקוד שלו והיקף סל השירותים שיקבל למשך שלוש שנים או עד למעבר בין שלבי חינוך. בדף מפורטים סמכויות הוועדה, הרכבה, לוח הזמנים, הגורמים המפנים והליך ההפניה, המסמכים הדרושים, מהלך הדיון, החלטת הוועדה ואפשרות ההשגה (הערעור).

ועדת זכאות ואפיון ברשויות המקומיות קובעת את זכאותו של תלמיד עם מוגבלות לשירותי חינוך מיוחדים, רמת התפקוד שלו והיקף סל השירותים שיקבל למשך שלוש שנים או עד למעבר בין שלבי חינוך. הוועדה מחליפה את ועדת ההשמה שהתקיימה עד שנת תשע"ט. בדף זה תוכלו לקרוא על סמכויות ועדת זכאות ואפיון ותהליך ההפניה אליה, המסמכים הדרושים, מהלך הדיון, החלטות הוועדה וערעור עליהן . למידע נוסף -
https://parents.education.gov.il/prhnet/special-education/committees/entitelment-committee

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft