פניה למוקד מוקד נגישות

חוק החינוך המיוחד

באוגוסט 2018 פורסם תיקון 11 לחוק החינוך המיוחד, המתייחס לוועדות ולדיונים מתוקף חוק ולסל השירותים הניתן לתלמידים בהתאם לצרכיהם, לרמת תפקודם ולשותפות עם ההורים.

לתלמיד הלומד בכיתה לחינוך רגיל, המגלה קשיים לימודיים, חברתיים או רגשיים – תיבנה עבורו תכנית תמיכה עם הצוות החינוכי של בית הספר במסגרת הכלה והשתלבות בכיתה לחינוך רגיל.

אם לא חלה ההתקדמות המצופה או שיש צורך בתמיכות נוספות, יופנה לדיון בפני הצוות הרב-מקצועי לבחינת אפשרות למתן תמיכה מסל השילוב המוסדי בשנת הלימודים העוקבת. אם נמצא זכאי לשירותי חינוך מיוחדים, יקבל תמיכה מסל זה.

אם הוא מגלה קשיים משמעותיים למרות התמיכות הניתנות לו מסל השילוב המוסדי בכיתה לחינוך רגיל, או שלמד מלכתחילה במסגרת חינוך מיוחד, יופנה עניינו בהסכמת הוריו לדיון בוועדת זכאות ואפיון, שתקבע את זכאותו לשירותי חינוך מיוחדים, את רמת התפקוד שלו ואת סל המשאבים שיוקצה לו.

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft