פניה למוקד מוקד נגישות

שעות שילוב

 

(בהתאם להחלטת וועדה רב מקצועית)

וועדה רב מקצועית מתכנסת בנוכחות נציג ממתי"א, פיקוח או נציגו, פסיכולוג, נציג רשות, ההורים

וכל נציג מטעמם אם מעוניינים בכך.

הוועדה קובעת את זכאותו של הילד לקבלת שעות שילוב במסגרת החינוכית בהתאם להמצאת מסמכים מתאימים מהתפתחות הילד והשפ"ח (שירות פסיכולוגי חינוכי)

ניתן לפנות לגננת בגן לקבלת פרטים על תמיכה זו.

בכל הנוגע לסל תמיכות של שירותי חינוך מיוחדים ניתן לקרוא בפורטל הורים:

Parents.education.gov.il

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft