>

קול קורא לגינון וניקיון בורד יריחו‎

שלום רב,

היישוב ורד יריחו מבקש לקבל הצעות למתן שירותי גינון, ניקיון רחובות וניקיון מבני ציבור.

שירותי הגינון כוללים אחזקת כל השטחים הציבוריים ביישוב.

שירותי ניקיון הרחובות כוללים ניקיון כלל הרחובות ביישוב פעם בשבוע.

שירותי ניקיון מבני הציבור כוללים ניקיון מבני הציבור (בית כנסת, מועדון, משרד

ועוד).

אבקש להציע הצעות לכל אחד מהשירותים בנפרד ובסכום נפרד.

כמו כן נא לצרף ניסיון בישובים אחרים ושמות ממליצים.

לקבלת מפרטי העבודה ניתן לפנות במייל לחתום מטה.

סיור קבלנים יקבע עם המתעניינים בתיאום מראש עם החתום מטה.

הצעות יש להעביר עד התאריך 23/7/2020 למייל   ch-vered@zahav.net.il

  • האגודה תפרסם את הקול קורא הן ברחבי היישוב, הן בנייוזלטר המועצה, ביישובי הסביבה וכמו כן האגודה רשאית לפנות מיוזמתה לקבלנים.
  • האגודה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה בכלל.
  • האגודה רשאית לנהל מו"מ בכל שלב עם מי מהמציעים.

 

 

בברכה,

 

אוהד דיירי

מזכיר הישוב

 

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft

נגישות