>

דרוש/ה מנהל/ת מח' חינוך למ.א. מגילות

היחידה:  יחידת חינוך

תואר המשרה : מנהל יחידת חינוך במועצה אזורית מגילות ים המלח

היקף העסקה : משרה מלאה

סוג מכרז:פומבי

תיאור התפקיד
גיבוש ועיצוב של המדיניות בתחום החינוך ברשות, ברוח המדיניות המועצתית ובהלימה עם הנחיות משרד החינוך, וניהול המערך החינוכי ברשות המקומית למען הוצאתה לפועל. עיקרי התפקיד:

 1. התוויית מדיניות וגיבוש תכניות עבודה בתחום החינוך.
 2. ניהול מערך הרישום לגני הילדים ולבתי הספר יסודיים ועל יסודיים.
 3. ליווי ובקרה של פעילות בתי הספר היסודיים והעל-יסודיים.
 4. ליווי גני הילדים ובקרה על פעילותם.
 5. ליווי השירות הפסיכולוגי החינוכי ובקרה על פעילותו.
 6. קידום ועידוד של יוזמות פדגוגיות וחברתיות במוסדות החינוך.
 7. טיפול בנושאי הצטיידות, רכש ותחזוקה של מוסדות החינוך.
 8. ייצוג וייעוץ בנושאים הקשורים למערך החינוך ברשות.

טיפול בנושאי חירום וביטחון במוסדות החינוך.

תנאי סף 

השכלה ודרישות מקצועיות:

 1. בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ.
 2. הוא בעל תעודת הוראה, תעודת הסמכה, או רישיון הוראה קבוע.
 3. המנהל יחויב לסיים בהצלחה קורס להדרכת מנהלי מחלקת חינוך, לא יאוחר משנתיים מתחילת מינויו. עדכון שכרו מותנה בסיום הקורס כאמור.

דרישות ניסיון:   

מנהל יחידת חינוך במועצה מקומית או במועצה אזורית -  בעל ניסיון מקצועי של 3 שנים כמנהל מוסד חינוך (מוסד שעיקר תכליתו הינה חינוך, בו מתחנכים תלמידים בגילאי גן ובית ספר באופן שיטתי בתוך מבנים המיועדים לשם כך כאשר תכנית הלימודים מאורגנת ומפוקחת על ידי גורמי המקצוע הרלוונטיים) או כבעל תפקיד ניהולי (תפקיד שהמשמש בו עסק הן בהיבטים הפדגוגיים והן בהיבטים הניהוליים של ניהול המערכת החינוכית הרלוונטית) במוסד חינוך, או במערכת החינוך להלן: "תפקיד ניהול חינוכי".

דרישות נוספות: 

 • שפות – עברית ואנגלית ברמה גבוהה.
 • יישומי מחשב – היכרות עם תוכנות ה- OFFICE.
 • רישום פלילי – היעדר הרשעה בעבירה שבנסיבות העניין יש עמה קלון.
 • מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד: איזון בין צרכי מערכת החינוך המקומית לבין אילוצי תקציב.
 • עבודה בשעות לא שגרתיות.

כפיפות :מנהלתית לראש הראשות המקומית.                

מונחה מקצועית על ידי משרד החינוך.

הבהרה מגדרית: המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ולנשים כאחד.

 • מנהלה     מועד פרסום המכרז: 26/2/20
 • יש להגיש שאלון למועמד/ת אותו ניתן לקבל במזכירות המועצה אצל גב' רוחמה זקן בטלפון 02-9945002.
 • יש לצרף קורות חיים, המלצות ואישורי השכלה.
 • יש להחזיר את השאלון והמסמכים הנלווים עד ה-10/03/2020 בשעה 13:00

לגב' רוחמה זקן, מנהלת לשכת ראש המועצה, טלפון: 02-9945002.

 • על המועמדים העונים לדרישות הסף יהיה לעבור מיון בוועדת בחינה אליה יוזמנו.

 

                                                                                                אריה כהן, ראש המועצה מגילות ים המלח

 

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft

נגישות