קול קורא איכות סביבה – מגילות ים המלח

תושבים יקרים שלום רב.

מחלקת חינוך ומחלקת איכות הסביבה מבקשות לקדם את איכות הסביבה בסיוע המשרד להגנת הסביבה.

אנו מבקשים מקבוצות שמבצעות פעילות בתחום הגנת הסביבה בשנתיים האחרונות להגיש בקשות לתקצוב מיזמים בעלי האפיונים הבאים:

 1. המיזם בעל משמעות סביבתית וקהילתית
 2. המיזם מהווה חלק מחיי היום יום של הקהילה
 3. המימון לא יכלול עלות שכר אלא רק פעילות והצטיידות לפי הפירוט הבא:

ציוד מתכלה – 4000 ₪

עבודות עפר: 8000 ₪

תשתיות (מים, שירותים, חשמל) – 12000 ₪

היקף מימון המיזם: לא פחות מ – 20,000 ₪.

 1. הקבוצות המבקשות תמיכה ידרשו להציע תכנית פעילות לשלוש שנים.
 2. התכנית הנבחרת תהיה זו שתעמוד באופן המלא ביותר בסעיפי המחוון המצורף להודעה זו.
 3. הקבוצות ידרשו להציג אישור הפעלה מהישוב בו יפעל הפרויקט
 4. הפרויקט מיועד לפעילות חינוכית ולכן ידרש להתאים לתנאי משרד החינוך (מנהלת הטיולים, מטה הקייטנות, חוזר מנכ"ל).

 

אודי איזק, מחלקת חינוך

יוסי לב, איכות הסביבה

 

מחוון – פרויקט קהילתי איכות סביבה 2018

 1. נושא הפרויקט קשור לאיכות הסביבה והתכנית בת ביצוע.

מידת התרומה של התכנית לאיכות הסביבה ולשמירה על המרחב הציבורי, השפעה נראית לעין, מוחשית או ניתנת למדידה מבחינת איכות הסביבה / המרחב הציבורי / תושבים (0-25)

 1. תכנית לשיתוף הקהילה והתושבים  

מעורבות הקהילה בשלבי הייזום, התכנון והביצוע.  תכנית המכוונת לשינוי התנהגות/ חשיפה ומעורבות של אוכלוסיות חדשות לנושאי סביבה/ המערבת קהילות ממגזרים שונים הנפגשות על רקע נושאים סביבתיים  (0-25)

 1. תכנית לתחזוקה ולשימור המשכיות הפרויקט 

כן/לא נכתבה תכנית  ולתת ציון לתכנית       (0-25)

 1. התרשמות מפעילות הקבוצה עד עתה

פעילות בכל תחום שהוא בשנתיים האחרונות והערכת יכולת ביצוע  (0-25)

 

נא להגיש למועצה עד 23/11/2018 תכנית פעילות מפורטת.

לפרטים נוספים ניתן לפנות למייל udi@dead-sea.org.il

 

בברכה,

 

אודי איזק, מחלקת חינוך

יוסי לב, איכות סביבה

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft

נגישות