משרה בכנסת - רכז/ת תחום באגף טקסים ואירועים


שלום רב,
מדור בכיר מיון, גיוס והשמה מודיע על פרסום מכרז פומבי מס' 58898 למשרת רכז/ת תחום תוכן (אגף טקסים ואירועים).
נוסח המכרז המלא מפורסם במערכת הגיוס המקוונת הנמצאת באתר הכנסת תחת הלשונית "דרושים ומשרות פנויות", בכתובת: https://ejobs.gov.il/GIUS/KNESSET#<https://ejobs.gov.il/GIUS/KNESSET>.  יש לבחור לשונית "מכרזים פומביים".
מועמדים אשר רואים עצמם מתאימים למשרה מוזמנים להגיש את מועמדותם באמצעות טופס הגיוס המקוון הנמצא במערכת.
המועד האחרון להגשת מועמדות: עד ליום חמישי, כ"ג בחשוון התשע"ט, 01 בנובמבר 2018.
מאחר שמדובר בהליך מכרז פומבי, ניתן ואף מומלץ להעביר את נוסח המכרז למועמדים פוטנציאליים ככל שתמצאו לנכון.                                               בברכה,

        מדור בכיר מיון, גיוס והשמה
אגף בכיר משאבי אנוש ופיתוח ארגוני
                       ה כ נ ס ת
 

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft

נגישות