תכנון, אספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות סולאריות

מס' המכרז: 16/2018
שם המכרז: תכנון, אספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות סולאריות ס.ק חובה 12/8/2018 ב 10:00
מועד אחרון להגשה: 23/8/2018 בשעה 12:00
עלות המכרז: 2,000 ₪ (ישולם למח' גביה במועצה)
לפרטים נוספים: אורי ליברמן 052-8348436, 02-9945000

 

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft