פניה למוקד מוקד נגישות

אתרי רשות הטבע והגנים לאומים

פירוט קצר  אתר אינטרנט טלפון   שם העסק
    www.parka.org.il   02-9942355   שמורות עינות צוקים
לפי המסורת הנוצרית הוטבל
ישו ע"י יוחנן המטביל ועל פי
המסורת היהודית בו חצו
בני ישראל את הירדן.
www.parks.org.il    02-6504844   אתר הטבילה
  אתר ארכיאולוגי מהמאה
הראשונה לפנה"ס, בסמוך
מערות המפלט בערוץ נחל קומראן,
בהם נתגלו המגילות הגנוזות
  www.parks.org.il   02-9942235   גן לאומי קומראן

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft