הרשמה לעדכונים
visit dead-sea בקרו באתר התיירות

מחלקת תרבות

מחלקת התרבות במועצה מרכזת את העשייה התרבותית האזורית.
קהילת יישובי המועצה הינה קהילה אינטימית ובמסגרת עבודת המחלקה נערכים אירועים אזוריים מרכזיים, ערבי תרבות והרצאות, חגים משותפים ופעילויות תרבותיות ייחודיות לקהילה כולה.


אורית הרשטיג
מנהלת מחלקת תרבות
טלפון: 02-9945010
פקס: 02-9943223
דוא"ל: orit@dead-sea.org.il

 

מורן אברשימי
רכזת אדמניסבטרטיבית ומ"מ מחלקת תרבות
טלפון: 02-9945000
פקס: 02-9943223
דוא"ל: morana@dead-sea.org.il

 

ציונה שרביט
מזכירות מחלקת תרבות
טלפון: 02-9945020 
פקס: 02-9400442
דוא"ל: tsiyona@dead-sea.org.il

תרבות במגילות - לוח שנתי לתשע"חתרבות במגילות - לוח שנתי לתשע"חמחלקת תרבות מחלקת תרבות חוגגים 40!חוגגים 40!פסטיבל יוצא לאורפסטיבל יוצא לאורכפר הסטודנטים -ערב חשיפהכפר הסטודנטים -ערב חשיפהאביתר בנאיאביתר בנאיטורניר כדורגלטורניר כדורגלשעת סיפורשעת סיפור״דמוקרטיה מתגוננת״- מנחם לנדאו״דמוקרטיה מתגוננת״- מנחם לנדאוחגדיד במגילות 26-27.10חגדיד במגילות 26-27.10אחת משלנו-שלומית בכראחת משלנו-שלומית בכרחודש הקריאה 2017- יריד ספריםחודש הקריאה 2017- יריד ספריםנופש נשיםנופש נשיםנופש גבריםנופש גבריםהצגה מסע קופסאהצגה מסע קופסאיום העצמאותיום העצמאותמפגש אומן עם מיקי גבריאלובמפגש אומן עם מיקי גבריאלובשבוע ספורטשבוע ספורטערב חבורות הזמרערב חבורות הזמרתזמורת המדבר במגילותתזמורת המדבר במגילותמפגש עם הסופר ינץ לוימפגש עם הסופר ינץ לויסיור ברמלהסיור ברמלהמפגש אומן ישי לוי וטל שגבמפגש אומן ישי לוי וטל שגבצעדה בעקבות ראשוני ים המלחצעדה בעקבות ראשוני ים המלחיום האישה במגילותיום האישה במגילותלהקת המקומייםלהקת המקומייםבן המלך והעניבן המלך והעניערב שירי משורים - אפרת בהלולערב שירי משורים - אפרת בהלולטו בשבט קליהטו בשבט קליהסדר טו בשבט בשיתוף קקלסדר טו בשבט בשיתוף קקל​​​​פעילות למשפחה בפלנטריום מעלה אדומים​​​​פעילות למשפחה בפלנטריום מעלה אדומיםצעדת פריחה לזכרו אל אלי אביזדריסצעדת פריחה לזכרו אל אלי אביזדריסיום הצפרדעיום הצפרדעשעת סיפור עם רועי דורוןשעת סיפור עם רועי דורוןמסיבת סוף שנהמסיבת סוף שנהטקס חנוכת כפר הסטודנטיםטקס חנוכת כפר הסטודנטיםרשף לוי - במופע סטנדאפרשף לוי - במופע סטנדאפאוהד חמו בהרצאה מדעא"ש לחמאסאוהד חמו בהרצאה מדעא"ש לחמאסהפניניג יחידת חילוץהפניניג יחידת חילוץפסטיבל יוצא לאורפסטיבל יוצא לאורטורניר כדורגל האזורי המסורתי 2016טורניר כדורגל האזורי המסורתי 2016אחת משלנו: אורח חיים בריאאחת משלנו: אורח חיים בריאחגדיד 2016חגדיד 2016טקס לציון יום הפינוי בפקודה של צפון ים המלחטקס לציון יום הפינוי בפקודה של צפון ים המלחאחת משלנו: מאיה היימן מאלמוגאחת משלנו: מאיה היימן מאלמוגסדרת על גלגלים: סיור סליחות סדרת על גלגלים: סיור סליחות שבוע בית הערבה - ביקור בדרך המלחשבוע בית הערבה - ביקור בדרך המלחיום כיף לנשים בלבד!יום כיף לנשים בלבד!יום העצמאות ה 68 למדינת ישראליום העצמאות ה 68 למדינת ישראלמסדרת "על גלגלים" - קהילת מגילות מטיילתמסדרת "על גלגלים" - קהילת מגילות מטיילתמפגש אמן: אביהו מדינהמפגש אמן: אביהו מדינהביקור במפעל המלח של ג'ורג' חלקביקור במפעל המלח של ג'ורג' חלקטיול משפחות במסגרת סדרת 'שבילים' טיול משפחות במסגרת סדרת 'שבילים' יום האשה במגילות - מפגש תרבויות במסגרת סדרת "אתנחתא נשית"
יום האשה במגילות - מפגש תרבויות במסגרת סדרת "אתנחתא נשית" יום כיף לגברים בלבד!יום כיף לגברים בלבד!אמי רובינגר - שעת סיפור והפעלהאמי רובינגר - שעת סיפור והפעלהמפגש אמן - דויד ברוזהמפגש אמן - דויד ברוזה"מתחת לאף" - ביקור במשק ברוכי"מתחת לאף" - ביקור במשק ברוכיערב הוקרה לראש המועצה היוצא ומופע חבורת הזמרערב הוקרה לראש המועצה היוצא ומופע חבורת הזמרמפגשים: הקרנת הסרט "אפס ביחסי אנוש" ומפגש עם הבימאיתמפגשים: הקרנת הסרט "אפס ביחסי אנוש" ומפגש עם הבימאיתמסדרת שבילים - סובב צוק תמרור ועין בוקקמסדרת שבילים - סובב צוק תמרור ועין בוקקמסדרת אחד משלנו - ד"ר נדב זיומסדרת אחד משלנו - ד"ר נדב זיועל גלגלים - סיור מודרך למושבה הטמפלרית שרונהעל גלגלים - סיור מודרך למושבה הטמפלרית שרונההצגת ילדים: הנרקיס מלך הביצה [clone #1334]הצגת ילדים: הנרקיס מלך הביצה [clone #1334]מופע בידור בלנגוצקי בר בקליה 26.11.15 בשעה 21:00
חנוך דאום "אוכל תראש" מופע בידור בלנגוצקי בר בקליה 26.11.15 בשעה 21:00 חנוך דאום "אוכל תראש" מקלט 4
ערב שירי רוק ישראלי מכל הזמניםמקלט 4 ערב שירי רוק ישראלי מכל הזמניםהצגת ילדים: הנרקיס מלך הביצההצגת ילדים: הנרקיס מלך הביצהערב היכרות עם מכינת "מלח הארץ" במצפה שלםערב היכרות עם מכינת "מלח הארץ" במצפה שלםילדות במגילות ילדת הקשת בענן 15.11.2015ילדות במגילות ילדת הקשת בענן 15.11.2015התשליך האישי שלך" 20.9.2015 

שימו לב!! ההתחלה בשעה 21:00 ולא כפי שמופיע בפרסוםהתשליך האישי שלך" 20.9.2015 שימו לב!! ההתחלה בשעה 21:00 ולא כפי שמופיע בפרסוםמפגש עם הסופר אשכול נבומפגש עם הסופר אשכול נבומפגשים | מפריח היונים | מרק וסרט | 22.01.2015מפגשים | מפריח היונים | מרק וסרט | 22.01.2015"שבילים"- "באנו חושך לגרש" 22.12.2014"שבילים"- "באנו חושך לגרש" 22.12.2014"ירוק בעיניים"- מפגש עם פקח 26.03.2015"ירוק בעיניים"- מפגש עם פקח 26.03.2015טורניר הכדורגל השנתי במגילות - לזכרו של נמרוד כהן ז"לטורניר הכדורגל השנתי במגילות - לזכרו של נמרוד כהן ז"ל"אריק איינשטיין משנה את העולם" | יואב קוטנר 11.12.2014"אריק איינשטיין משנה את העולם" | יואב קוטנר 11.12.2014" על גלגלים"- סיור בשביל השכנים 20.03.2015
" על גלגלים"- סיור בשביל השכנים 20.03.2015 סיור וטיבוע ציפורים
מסדרת "מתחת לאף" – הזדמנות להכרות מקומות מיוחדים ומעניינים אשר נמצאים ממש מתחת לאף

סיור משפחות: טיבוע ציפורים ותצפית ממאגר אוג 2 

סיור וטיבוע ציפורים מסדרת "מתחת לאף" – הזדמנות להכרות מקומות מיוחדים ומעניינים אשר נמצאים ממש מתחת לאף סיור משפחות: טיבוע ציפורים ותצפית ממאגר אוג 2 בית חם - ערב הסברה לתושבי המועצהבית חם - ערב הסברה לתושבי המועצה"מחוברים"- הצגת ילדים 01.12.2014"מחוברים"- הצגת ילדים 01.12.2014"שבילים"- נחל כסלון, טיול פריחה ומעיין 14.03.2015"שבילים"- נחל כסלון, טיול פריחה ומעיין 14.03.2015שבילים | משפחות מגילות מטיילות | טיול מצודה ופריחה בזוהר | 15.02.2014שבילים | משפחות מגילות מטיילות | טיול מצודה ופריחה בזוהר | 15.02.2014פורים במגילות!פורים במגילות!מפגש אומן- אפרת גוש 13.02.2014מפגש אומן- אפרת גוש 13.02.2014יום כיף לנשים- ממשיכים במסורת!יום כיף לנשים- ממשיכים במסורת!הצגת ילדים "המכשפה בבית ממול" 10.02.2014הצגת ילדים "המכשפה בבית ממול" 10.02.2014"על גלגלים"- סיור בעקבות יין"על גלגלים"- סיור בעקבות ייןשבילים- משפחות מגילות מטיילות, טיול ליילי בחווארי מצדהשבילים- משפחות מגילות מטיילות, טיול ליילי בחווארי מצדהאחד משלנו | "רוז-מאדר" | שרה רפפורטאחד משלנו | "רוז-מאדר" | שרה רפפורטאחד משלנו | משחק המלכים, אלון ושוהם כהן רביבו. 23.01.2014אחד משלנו | משחק המלכים, אלון ושוהם כהן רביבו. 23.01.2014יום כיף לגברים- יום שכולו חוויה!יום כיף לגברים- יום שכולו חוויה!אחד משלנו- סדנת צילום אחד משלנו- סדנת צילום על גלגלים- ערב חסידי בטעמים וסיפורים 02.01.14על גלגלים- ערב חסידי בטעמים וסיפורים 02.01.14על גלגלים- סיור למושבה הטמפלרית שרונה 20.02.2015על גלגלים- סיור למושבה הטמפלרית שרונה 20.02.2015" והילד הזה הוא אני" הצגת ילדים, 30.12.13" והילד הזה הוא אני" הצגת ילדים, 30.12.13הצגת ילדים הסוד של לני 15.09.14הצגת ילדים הסוד של לני 15.09.14מפגש אומן- חמי רודנרמפגש אומן- חמי רודנרליל העטלף: פעילות לילה, חקר ותצפיות עטלפיםליל העטלף: פעילות לילה, חקר ותצפיות עטלפים"הזמיר וקיסר סין" הצגה לכל המשפחה והדלקת נר שני של חנוכה, 28.11.2013"הזמיר וקיסר סין" הצגה לכל המשפחה והדלקת נר שני של חנוכה, 28.11.2013אחד משלנו | מהפכת המוח | עידו מאוראחד משלנו | מהפכת המוח | עידו מאור"אחד משלנו" - חוות האפרסמון, גיא ארליך. 21.11.13"אחד משלנו" - חוות האפרסמון, גיא ארליך. 21.11.13נופש נשים- קיץ 2014!נופש נשים- קיץ 2014!על גלגלים- טעימות מהחיים- תמונות יפואיות שוק הפשפשיםעל גלגלים- טעימות מהחיים- תמונות יפואיות שוק הפשפשים"אחד משלנו" נזירות מדבר יהודה, אסף הרשטיג 19.06.2014

כל תושבי המועצה מוזמנים- הכניסה לתושבי המועצה חופשית!
"אחד משלנו" נזירות מדבר יהודה, אסף הרשטיג 19.06.2014 כל תושבי המועצה מוזמנים- הכניסה לתושבי המועצה חופשית! האחים צנחני - מופע למבוגריםהאחים צנחני - מופע למבוגריםמפגש אומן עם השחקנית אסתי זקהיים 05.02.2015מפגש אומן עם השחקנית אסתי זקהיים 05.02.2015תן סימן- הצגת ילדיםתן סימן- הצגת ילדיםמפגש אומן- כנסיית השכל, 22.05.2014מפגש אומן- כנסיית השכל, 22.05.2014חגיגות סיום הגדיד 2013חגיגות סיום הגדיד 2013הצגת ילדים | הקרקס של סבתא פשקה | שבוע בית הערבה הצגת ילדים | הקרקס של סבתא פשקה | שבוע בית הערבה חגיגות יום העצמאות ה- 66!
"חוגגים היום כמו שחגגנו פעם"חגיגות יום העצמאות ה- 66! "חוגגים היום כמו שחגגנו פעם"הצגת ילדים | "השיר של לולה" | 02.02.2015הצגת ילדים | "השיר של לולה" | 02.02.2015כיתת אומן | דודו טסה | נווה מדבר | 12.05.2015 כיתת אומן | דודו טסה | נווה מדבר | 12.05.2015 אחד משלנו- הגינה הפרטית בנוף המדבר, 03.04.2014אחד משלנו- הגינה הפרטית בנוף המדבר, 03.04.2014מסיבה עברית- מסיבת רוק ישראלי למבוגרים בלבד!מסיבה עברית- מסיבת רוק ישראלי למבוגרים בלבד!הפנינג פורימולדת - 40 שנה למגילות ים המלח!הפנינג פורימולדת - 40 שנה למגילות ים המלח!שבילים- הר סדום, סוף שבוע משפחתישבילים- הר סדום, סוף שבוע משפחתיסיור בעקבות נשים שהעזוסיור בעקבות נשים שהעזוחגיגות יום העצמאות ה-67 למדינת ישראל! בסימן הכבש השישה עשר!חגיגות יום העצמאות ה-67 למדינת ישראל! בסימן הכבש השישה עשר!

עוד ועוד משפחות מגלות את מגילות...

רוצים לשמוע? רוצים לבקר?  02-9945005

 

 

 

 

אירועים

01/09/201601/14/201601/24/201601/29/201602/04/201602/11/201602/20/201602/21/201602/27/201603/06/201603/10/201603/17/201603/19/201603/31/201604/14/201604/20/2016כל תושבי האזור מוזמנים למפגש ודיון עם חבר הכנסת איתן ברושי (העבודה)

ביום ד' 20.4.16 בשעה 11:00 במועדון בקיבוץ אלמוג

04/21/2016המגילות הגנוזות לאור ירח בקומראן

סיור חוויתי לאור ירח בין עתיקות הישוב העתיק מימי בית שני ששכן בצל מצוק ההעתקים המרשים. נצפה בסרט אורקולי ונספר את סיפור המגילות הגנוזות שהתגלו במקום. נקנח בתה מתוק וטעים ועוגיות. מגיל 7 ומעלה.

היכן: גן לאומי קומראן

מתי: חמישי 21.4

הרשמה מראש ותשלום בטלפון 3639*

04/28/2016סולמות ומפלים בנחל אוג

בואו לטייל בקניון יפיפה המסתתר בין מצוקי המדבר במסלול חוויתי ואתגרי לכל המשפחה (כולל טיפוס על יתדות בסלע) ותצפית מרהיבה על ים המלח והסביבה. מגיל 7 ומעלה.

היכן: נחל אוג
מתי: חמישי 28.4

הרשמה מראש ותשלום בטלפון 3639*

 

05/12/201605/22/201606/03/201607/26/201608/18/201608/25/201608/26/2016תושבי המועצה האזורית מגילות זכאים להנחה ברכישת כרטיס למופע:  

כרטיס ב 119 ש"ח במקום 174 ש"ח!!! קוד הנחה (באתר של זאפה או בטלפון 9080*)  262508

09/08/2016כחלק מאירועי פתיחת שנה וחודש אלול בחרנו להקרין באבנת את הסרט המדובר מול התוהו שבה של הבמאי ינאי ליין הפתוח לכלל המועצה. האירוע יתקיים ביישוב אבנת במבנה בית הכנסת, בתאריך ה8.9 יום ה בשעה 20:30, ויהיה בעלות של כ20 ש"ח. מיד לאחר ההקרנה תיערך שיחה עם ינאי.

 

הסרט מספר את סיפורו של ינאי, שאמו הפסיכאטרית חזרה בתשובה והתחתנה עם האדמו"ר מאשל"ג שהיה מבוגר ממנה ב40 שנה. זה לימד אותה את רזי הקבלה על מנת שתפיצם הלאה ונפטר...

 

ינאי שנתלש מחייו אל בית הרב בבני ברק היה די אבוד...

 

הסרט עוקב במשך 10 שנים אחרי ינאי במסע שלו למצוא ולבנות לו בית ומקום.

הסרט עוקב אחר אימו, הרבנית פייגה ואחרי הקשר ביניהם.

 

זהו סיפור אמיתי של אמונה, של תקווה, של ריפוי, של קשר, של הלב הפתוח...

 

יש בו אמירה אומנותית וטיפולית חזקה, על העוצמה שיש בלב החשוף, באותנטיות, במסע הפנימי...

 

מומלץ מאוד. מדובר בסרט שבמשך תקופה ארוכה מילא את הסנימטקים ברחבי ישראל

 

נשמח לראותכם

ועדת תרבות אבנת

למידע נוסף ניתן לחפש בגוגל- מול התוהו שבה

09/15/201609/24/2016בתאריך 24.09.2016 בשעה 21:00

מחירי הנחה מיוחדים לתושבי מגילות בהיכל התרבות במעלה אדומים!

ההנחה במסירת קוד תושב להנחה: 10100 במרכז ההזמנות של היכל התרבות 02-5444100

לצפייה בתוכניה בחלון חדש לחץ כאן

09/25/2016בתאריך 25/9/16 שעה 20:00

מחירי הנחה מיוחדים לתושבי מגילות בהיכל התרבות במעלה אדומים!

ההנחה במסירת קוד תושב להנחה: 10100 במרכז ההזמנות של היכל התרבות 02-5444100

09/28/2016בתאריך 28.09.2016 בשעה 21:00

מחירי הנחה מיוחדים לתושבי מגילות בהיכל התרבות במעלה אדומים!

ההנחה במסירת קוד תושב להנחה: 10100 במרכז ההזמנות של היכל התרבות 02-5444100

09/29/201612/03/2016מתרגשים ושמחים להזמינכם לחג המעלות של קן צפון ים המלח לשנת תשע"ז!

ניפגש בקיבוץ קליה במוצאי שבת, 3/12/16 בשעה 19:00.

בתכנית: קבלת פנים בשטח הקן, החג יתקיים באולם הספורט- ברכות, טקס עליית השכבות המוסרתי, מסכת מעשה ידי החניכים וכתובות אש, כולו יצירת חניכי הקן.

 

נשמח לראותכם!

 

חניכי ומדריכי הקן, אסנת והדס

-- 

הדס כרם

קן מגילות צפון ים המלח - הנוער העובד והלומד

050-2100016

 

12/04/201612/12/201612/27/201612/28/201601/16/201701/19/201701/31/201702/06/201702/10/201702/20/201702/24/201703/02/201703/15/201703/16/201703/21/201703/23/201703/27/201703/31/201704/09/201704/12/201704/13/201705/02/201705/14/2017 

טקס חנוכת שביל האפניים נדחה למועד אחר, על המועד החדש תצא הודעה

 

 

05/15/201705/16/2017 

טקס חנוכת שביל האפניים נדחה למועד אחר, על המועד החדש תצא הודעה

 

 

05/17/2017 

טקס חנוכת שביל האפניים נדחה למועד אחר, על המועד החדש תצא הודעה

 

 

05/18/2017 

טקס חנוכת שביל האפניים נדחה למועד אחר, על המועד החדש תצא הודעה

 

 

05/22/201705/25/201706/12/201706/13/201706/22/201706/26/201707/03/201707/04/201707/10/201707/20/201707/20/2017תרבויות רבות הנציחו את היום הארוך בשנה וציינו אותו בטקסים שונים . לקראת שקיעה ולילה נערוך סיור ופעילות מרתקת לאלו שאוהבים לבהות בכוכבים .. נצא לטיול לאור ירח ועששיות בעתיקות קומראן ונערוך תצפיות כוכבים וטלסקופיים תחת כיפת השמיים.

 היכן: פארק(גן לאומי )קומראן

מתי: חמישי 20.7

שעות: 20:00-22:00 

 

בהרשמה מראש בטלפון 3639*   
במחיר כניסה בלבד וללא הנחות למנוי מטמון ! 
הערות ודגשים: יש להצטייד בנעליים נוחות להליכה (סגורות), מי שתייה וביגוד מתאים. ילדים בליווי ואחריות ההורים.

 

07/24/201707/27/2017יום חמישי 27/7/2017

 

יתקיים בבריכת קבוץ מצפה שלם

ערב התנסות בקיאקים ימיים

נגיע לבריכה משעה 19.00-21.30

נקיים ורעננים ובמים יחכו לנו קיאקים יפים וצבעוניים,

כל אחד ואחת בכל גיל בכל משקל מוזמן להתנסות לשבת בקיאק ולחתור מקצה לקצה השני של הבריכה ,לחתור לאחור ולצדדים

ולהנות מחוויה חדשה ומרגיעה!

יש לנו רצון לפתח מועדון חתירה בים המלח

מוזמנים להתנסות ללא עלות !

גקי – נופי מלח 052-4398931

עפר:קיאקטורס  מדריך מוסמך 050-8650705

מחכים לכם בהתרגשות גדולה ,

למעוניינים : רישום מוקדם אצל אורית בטלפון 052-4333050

או שליחת הודעה בוואטסאפ

08/24/2017כיצד הפך העטלף הקטן והמסתורי שחומק אל הלילה לבטמן הלוחם ברשע או דרקולה המככב בסרטי אימה? 
בואו לערב מרתק אל עולמם של המדבירים השקטים שלנו הכולל: הרצאה עם חוקר עטלפים וסיור שטח לילי בעיינות צוקים עם מכשירים לאיתור העטלפים  . לפני תחילת הערב נצא לטיול מוזיקלי לאור ירח ועששיות בגן לאומי קומראן בעקבות המגילות הגנוזות.

מגיל 7 ומעלה.

היכן: פארק(גן לאומי )קומראן ושמורת טבע עיינות צוקים

מתי: חמישי 24.8

שעות: 19:00-22:00  

בהרשמה מראש בטלפון 3639*   
במחיר כניסה בלבד וללא הנחות למנוי מטמון ! 
הערות ודגשים: יש להצטייד בנעליים נוחות להליכה (סגורות), מי שתייה וביגוד מתאים. ילדים בליווי ואחריות ההורים.

09/05/2017רכיבה קצרה משותפת לאורך חלק מן השביל תתקיים מיד בתום הטקס בשעה 18:30

מתאים מגיל 12.

יש להגיע עם ציוד רכיבה, קסדות ואופניים

לפרטים: 054-7412077

 

09/07/201709/13/201710/26/201710/27/201711/02/201711/05/201711/18/201711/28/201712/07/201712/09/201712/18/2017לפרטים נוספים לחץ על התמונה

12/19/2017לפרטים נוספים לחץ על התמונה

מגילות לשירותך