פניה למוקד מוקד נגישות

פרוטוקול מס' 6/2018 מישיבת מליאת המועצה האזורית מגילות שהתקיימה ב- 5/6/18 בסבב טלפוני בין חברי המליאה

רקע:

החטיבה להתיישבות אמורה לבצע עבודות תשתית ופיתוח בקדם ערבה בהיקף  כספי בסך 2,000,558 ₪. העבודות יבוצעו במימון מלא של החטיבה באמצעות קבלנים מטעמה. החטיבה מבקשת אישור מליאת המועצה לביצוע הפרויקט.

 

הצעת החלטה:

מליאת המועצה מאשרת את פרויקט עבודות התשתית והפיתוח בקדם ערבה, סך של 2,000,558 ₪

להלן תוצאות  ההצבעה  שנערכה בסבב טלפוני בין  חברי  המליאה  .

 

 

בעד

נגד

נמנע

אריה כהן

V

 

 

גבי פלקסר

V

 

 

מיכל ראב

V

 

 

אפי מושקטו

V

 

 

סוזי שליו

V

 

 

חיים לוי   *

 

 

 

גבי שטרית

V

 

 

ניב כהן

V

 

 

רביב צחי

 

 

V

הילה ברקי

V

 

 

פרחית אלדן

V

 

 

יצחק גרומן

V

 

 

 

 

 

  • חיים לוי שוהה בחו"ל
  • לאור  תוצאות  ההצבעה  הצעת  ההחלטה  הנ"ל    מאושרת   .

 

                                                                                                                        בברכה,

                                                                                                                      

 

                                                                                                                      אריה כהן

                                                                                                                   ראש המועצה

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft