פניה למוקד מוקד נגישות

פרוטוקול מס' 8/2018 מישיבת מליאת המועצה האזורית מגילות שהתקיימה ב- 5/8/18 במשרדי המועצה

משתתפים:

אריה כהן                                                                  -  ראש המועצה

סוזי שליו                                                                  -  בית הערבה

צחי רביב                                                                   -  אלמוג

חיים לוי, גבי שטרית                                                -  מצפה שלם

מיכל ראב                                                                  -  קלי"ה

 

חסרים:

גבי פלקסר, אפי מושקטו, ניב כהן, יצחק גרומן, הילה ברקי,  פרחית אלדן.

 

נוכחים:

 עו"ד יזהר דגני, איריס כוכבי,  דוד בלאו, רוחמה זקן.

 

סדר היום:

 

 1. אינפורמציה.
 2. בחירות 2018 – קביעת מודד לציר.
 3. שונות.                                                                                                                                  

 

 1. אינפורמציה:
  1. תנחומים למשפחת ואנונו - אריה מסר תנחומיו למשפחת ואנונו מורד יריחו, אביו של דוד ואנונו (החתן של משפחת זד) נפטר בטרם עת בנסיבות טרגיות.
  2. בקרה חצי שנתית - תכניות עבודה - אריה מסר אינפורמציה לגבי הבקרה החצי שנתית על תכניות העבודה של מחלקות המועצה. צחי רביב שאל מתי יתקיים הדיון בנושא השילוב במערכת החינוך בבית הספר. אריה השיב שהדיון יתקיים בישיבת המליאה הבאה בה יתקיים הדיון על תכנית העבודה של מחלקת החינוך.
  3. פגישה עם השר לשיתוף פעולה אזורי - התקיימה פגישה עם השר צחי הנגבי מתוך כוונה לקיים שיתוף פעולה מדעי עם חוקרים מירדן. בפגישה עלה גם נושא פיתוח אתר הטבילה.
 2. בחירות 2018 - קביעת מודד לציר

אריה הציג את הנתונים לגבי בעלי זכות הבחירה בכל ישוב יש גידול מרשים בבעלי זכות הבחירה במועצה (סה"כ כ- 1,092 בעלי זכות בחירה).

אריה הציע מודד לציר של 1 לכל 100 בעלי זכות בחירה. מפתח זה ישאיר את המצב הקיים היום הן מבחינת מספר חברי המליאה הכולל והן מבחינת מס' הנציגים לכל ישוב במועצה, גם לאחר הבחירות הקרובות באוקטובר 2018 (ורד יריחו – 2, אלמוג – 2, בית הערבה – 1, קלי"ה – 3, אבנת – 1 , מצפה שלם – 2).

החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד מודד לציר של 100 קד על כל 100 בעלי זכות בחירה יהיה לישוב נציג אחד במליאת המועצה.

 1. שונות:
  1. המאחז של ארנה במול נבו

צחי רביב שאל מה המעמד של המאחז הצמוד למחנה הצבאי במול נבו. אריה השיב כי מדובר במאחז בלתי חוקי הקיים כבר כ- 17 שנים, סמכות האכיפה במקום נתונה למנהל האזרחי. רביב ביקש שהמועצה תפנה למנהל האזרחי ותבקש פינוי של המתחם הלא חוקי במקום.

 

 

 

                                                                                                                               בברכה,

 

 

                                                                                                                                          אריה כהן

                                                                                                                                       ראש המועצה

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft