פניה למוקד מוקד נגישות

היתרי בניה

מהו היתר בניה?

היתר הבניה הוא האישור החוקי הניתן מטעם הועדה המקומית לתכנון ובניה לצורך ביצוע עבודות בניה הטעונות היתר.

בהיתר הבניה באים לידי ביטוי זכויות הבניה שנקבעו בתכנית המתאר והנחיות הועדה המקומית.

ההיתר יינתן רק לאחר אישור הועדה המקומית או רשות הרישוי המקומית ולאחר מילוי הדרישות וביצוע התשלומים הנדרשים.

מתי דרוש היתר בניה?

למעשה כל פעולת בניה או הריסה או התווית דרך, מחייבת קבלת היתר מהועדה המקומית אף אם מדובר בבניה זמנית.

המקרה היחיד בו אין חובה לקבל היתר הנו שינוי פנימי בדירה, ובתנאי שהשינוי לא משנה את שטח הדירה, או את חזיתות המבנה, לא פוגע באלמנטים קונסטרוקטיביים או צנרת משותפת, וכן אינו משנה את השימוש בדירה.

בנייה בלתי חוקית אינה משתלמת - דאגו לקבלת היתר בנייה כחוק!
 
 
תתחדשו על הדירה החדשה, אך לאן שפכתם את פסולת הבניין ?

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft