>

לצייר אותיות– תכנית איתור קשיי כתיבה בכיתות א'

אחד מזיכרונות הילדות שלנו, קשור בחוויה של לימוד הכתיבה בכיתה א'. ריח העיפרון המחודד, הדף החלק שמזמין אותך לצייר אותיות והמורה שפתאום נראית יודעת כל. יש מי שחוויה זו נרשמה אצלו כתהליך חיובי של כניסה לעולם הגדולים ופתחה בפניו עולמות של סיפורים, ויש מי שמשימה זו היתה מאתגרת במיוחד עבורו ונרכשה בעמל רב ובקצב איטי יותר משאר חברי הכיתה. מדוע נוצרים קשיי הכתיבה? מהי ההשפעה של הקשיים הללו על חוויית הלמידה בהמשך? מהם הגורמים שיכולים לסייע לאותו תלמיד סקרן לרכישת המיומנות המורכבת הזו?

לאחרונה נערכה תכנית איתור לקשיי כתיבה בכיתות א' בבית הספר מגילות. התכנית נערכה בשיתוף בית הספר, מחלקת הרווחה והשירותים החברתיים במועצה והמרכז הטיפולי "השתקפויות". תהליך ההערכה בוצע על ידי המרפאה בעיסוק במרכז הטיפולי, ענת עדס. בתהליך נעשה שימוש בשני כלים מרכזיים: "מבדק לאיתור קשיי כתיבה בכיתה א' " ותצפית בלתי פורמאלית על תפקודי מוטוריקה עדינה, גסה והרגלי למידה בהתייחס לתפקודים קשביים, רגשיים והתנהגותיים. הרציונל לתכנית האיתור מבוסס על ההנחה שהתערבות מוקדמת מוכחת כיעילה, ומסייעת בהפחתת עיכובים התפתחותיים.

קשיי כתיבה עלולים להשפיע על הדימוי העצמי של הילד ועל המוטיבציה שלו להביע את עצמו בכתב, עקב תחושת מסוגלות ירודה. קשיים אלו משפיעים על היכולת לעמוד בדרישות הלמידה בכלל, בכמות ובאיכות הכתיבה ואף על היכולת לכתוב באופן ספונטאני. כך עלול להיווצר פער גדול בין היכולות, הכישורים והאינטליגנציה של הילד לבין ביטוים בכתיבה ובלמידה.

בתהליך האיתור אשר ערכנו נמצאו בקרב הילדים קשיי כתיבה על טווח רחב ובדרגות קושי שונות, אשר מצביעים על צורך בהתייחסות טיפולית מגוונת ו/או בהתערבויות חינוכיות אחרות המותאמת לכל ילד וילד. ההתערבות הנדרשת צריכה להיות במסגרת הכיתה או בהתייחסות אינטנסיבית יותר של אבחון וטיפול. הצוות המקצועי בבית הספר וההורים קיבלו את התוצאות וההמלצות הטיפוליות, סביב זה נבנות כעת תכניות מערכתיות בקהילה אשר נותנות תשומת לב מיוחדת על בניית התערבויות כבר בגיל הרך.

ישנה חשיבות רבה למידת מעורבותם של ההורים בתהליך הליווי של ילדם עם הכניסה לעולם הקריאה, הכתיבה והלמידה. היכולת שלהם לראות, להבין, לטפל וללוות את ילדם עשויה לאפשר לילד צמיחה וגדילה של יכולותיו וכישוריו הלימודיים וההתפתחותיים, ולפרוס כנפיים משלו.  

 

כתבו: נעה שרקי – רכזת מקצועית וענת עדס – מרפאה בעיסוק, מרכז טיפולי השתקפויות, מגילות.

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft

נגישות